ISOPTT: Increasing the SMEs Own Potential for Transnational Technology Transfer

ISOPTT: Increasing the SMEs Own Potential for Transnational Technology Transfer

Startsida | Kontakta oss | Sajtkarta 

Vad vi erbjuder

Kunskapsseminarier

En serie om 5 kunskapsseminarier kommer att hållas under perioden februari - juni 2007. Varje seminarium kommer att behandla en grundläggande aspekt av internationellt teknikutbyte. Kunskapsseminarierna har två huvudsyften:
  1. att ge en djupgående teoretisk grund till utvidgat internationellt teknik/affärsutbyte
  2. att direkt överföra kunskap från specialister och lärare till deltagarna genom övningar, exempel och interaktiva demonstrationer

Att delta i hela seminarieserien ger en både bred och detaljerad kunskap om förutsättningarna för ett utvidgat internationellt samarbete. Det är också fullt möjligt att delta i ett urval av seminarierna för att specialstudera något intressant ämne.

Läs mer om innehåll och utbud under sidan Arrangemang/Seminarier.

Anmäl ditt intresse för att delta i seminarierna på sidan Kontakt/Intresseanmälan.

Stöd och mentorskap för affärsutveckling

Företag som deltar i seminarieserien kommer efter det avslutande seminariet att kunna delta i ISOPTTs mentorprogram.

Stöd i praktisk genomföring
Genom ISOPTT får du en mentor som hjälper dig ta fram en konkret handlingsplan och omsätta seminarieseriens kunskap i praktiken på ditt företag.


Anmäl ditt intresse för att delta i seminarierna på sidan Kontakt/Intresseanmälan.

Handlingsplan
Genom nära samarbete med ISOPTTs mentor får du en handlingsplan, skräddarsydd för ditt företags behov. Handlingsplanen hjälper dig att på ett konkret sätt omsätta strategier och inhämtad kunskap till praktik.

Du kan medverka i ISOPTTs mentorsprogram efter det att du besökt ett eller flera seminarier. Vill du ha mer information så tveka inte att kontakta oss så återkommer vi till dig snarast.ISOPTT: Ökad potential
för tekniköverföring
hos småföretag