ISOPTT: Increasing the SMEs Own Potential for Transnational Technology Transfer

Startsida | Kontakta oss | Sajtkarta 

Success Stories Framgangsexempel: Immaterialratt

Situationen

C(2) Software Ltd. Startades 1997 av Finlay Carmichael och Steven Carnegie som ett programutvecklingsforetag. Inledningsvis utvecklade man kundanpassad mjukvara dar rattigheterna beholls av uppdragsgivarna. Foretaget har sedan dess omvandlat sin affarsmodell till en mer produktorienterad strategi och anser nu att dess filosofi att bygga en bas av intellektuella tillgangar ar nyckeln till framgang.

Strategin

18 manader efter foretagets start borjade ledningen tvivla pa den rena servicemodell man erbjod. Att utveckla kundanpassad mjukvara for kunders rakning var en ur-hand-i-muntillvaro dar C2 Software inte kunde tillgodogora sig annat varde an kundens arvode. Man insag dock att de flesta kunder inte var intresserade av rattigheterna, utan var mer intresserade av lagt pris, sa lange som de hade tillrackliga rattigheter for att kunna anvanda mjukvaran. I detta lag en mojlighet for foretaget att utveckla en egen produkt dar man hade alla rattigheter och kunde dra nytta av dem. Den nya produkt som ursprungligen togs fram som en e-businessplattform utvecklades sa smaningom till ett komplett affarssystem, Activedition.

Andra produkter har tagits fram, men Activedition ar huvudprodukten som hjalpt till att omvandla foretaget. Man utvecklar nu mjukvarulosningar till kunder baserade pa denna produkt dar man behaller alla rattigheter. I vissa fall da den egna produkten integreras med kundens kan man anda behalla rattigheter for det program som binder samman de olika delarna.

Foretaget exploaterar pa ett aggressivt satt sina intellektuella tillgangar genom licensiering till saval aterforsaljare som slutkunder. Uppgraderingar och anvandande av andra erbjudanden som support, utbildning och underhall har ytterligare okat foretagets intakter och utokat affarsmojligheterna mot kunder i olika led.

C(2) Software har ocksa utvecklat omfattande och detaljerade handbocker som de bade anvander och licensierar till partners och aterforsaljare. Genom detta bygger man varumarket och imagen av ett hogkvalitativt foretag. Logotyper och forsaljningsmaterial ar ocksa monster- och upphovsrattsskyddade och bidrar ytterligare till att starka varumarket. Foretaget bygger aktivt sin patentfortfolj med det strategiska syftet att anvanda den for foretagets framtida tillvaxt.

Framgangen

Genom att produktifiera sitt tjansteerbjudande med tonvikt pa utbildning och hog kvalitet har C(2) gatt fran att vara en lokal skotsk mjukvarukonsult till en kand spelare pa riksniva i Storbritannien. Detta aterspeglas ocksa av foretagets kundlista som omfattar manga stora och valkanda brittiska och amerikanska foretag. C(2) soker nu nya aterforsaljare i Europa och Nordamerika. Man ar forvissad om framgang tack vare sin starka immaterialrattsliga bas och erfarenhet av att utnyttja den.

Internet: http://www.c2software.com/


ISOPTT: Ökad potential
för tekniköverföring
hos småföretag