ISOPTT: Increasing the SMEs Own Potential for Transnational Technology Transfer

ISOPTT: Increasing the SMEs Own Potential for Transnational Technology Transfer

Startsida | Kontakta oss | Sajtkarta 

Useful linksKluster och nätverk

Innovating Regions in Europe (IRE): Nätverket startades av Europakommissionen i mitten av 90-talet för att underlätta erfarenhets- och idéutbyte mellan europeiska regioner som vill stärka konkurrenskraften hos det regionala näringslivet genom att utveckla sina regionala innovationsstrategier.
www.innovating-regions.org

CluWG: IRC-nätverkets arbetsgrupp för kluster
http://www.ircnet.lu/content_db/cddb.cfm?action=article&publication_id=...

Projektdokument - The Cluster Initiative Greenbook 2003: Listning av över 500 kluster världen över
www.ivorytower.se/eng/projgrnbk.htm

Globalisering/Internationalisering

Development Gateway Communities
http://topics.developmentgateway.org/glocalization
BBC World Service - Globalisering
http://www.bbc.co.uk/worldservice/programmes/globalisation/
Economic Policy Institute
http://www.epinet.org/subjectpages/trade.cfm
Global Policy Forum
http://www.globalpolicy.org/globaliz/index.htm
Internationellt forum om globalisering
http://www.ifg.org/
Nätverket för globaliseringsstudier
http://www.gstudynet.com/
Political Economy Research Institute
http://www.peri.umass.edu/Globalization.198.0.html
Eldis Globalisation Resource Guide
http://www.eldis.org/globalisation/
Lingoport – internationaliseringstjänster för mjukvaror
http://www.lingoport.com/public-html/services.html
themanager.org – SMEs och globalisering
http://www.themanager.org/Strategy/global.htm

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)
http://www.oecd.org/department/02688...html

Immaterialrätt

Europeiska patentverket
http://www.european-patent-office.org/index.en.php
http://www.european-patent-office.org/onlinelinks/

World Intellectual Property Organisation
http://www.wipo.int/export/portal/index.html.en

Förteckning över nationella/regionala patentverk
http://www.wipo.int/directory/en/urls.jsp

Kontoret för harmonisering av den inre marknaden (Varumärkes- och mönsterskyddsärenden)
http://oami.europa.eu/en/default.htm

IPR Helpdesk
http://www.ipr-helpdesk.org/index.htm

Licensing Executives Society (International)
www.lesi.org

Storbritannien, men har länkar till nationella patentverk och patenjurister världen över (UK but has links to National Patent Offices and worldwide Patent Attorneys worldwide)
http://www.cipa.org.uk/pages/home 
http://www.cipa.org.uk/pages/links?groupid=148BDF3E-6DE0-45AA...
http://www.cipa.org.uk/pages/links?groupid=B66A86CD-BBB0-4F93...

Baserat i Skottland men med internationell täckning - centret är unikt i Europa
http://www.ia-centre.org.uk/

AIPPI - Världens ledande icke-statliga organisation för forskning och opinionsbildning kring immaterialrätt – The World's leading non-government organisation for research into, and formulation of policy for, the law relating to the protection of intellectual property. This may be useful for Bulgaria.
http://www.aippi.org/ 

Finansiering

- Privat finansiering

The pan-European Business and Innovation Platform
http://www.gate2growth.com

European Private Equity and Venture Capital Association
http://www.evca.com

European Business Angel Network
http://www.eban.org

Europeiska investeringsfonden
www.eif.org

National Venture Capital Association (NVCA)
www.nvca.org

British Venture Capital Association (BVCA)
www.bvca.co.uk

European Venture Capital Journal (EVCJ)
www.evcj.com

Tornado Insider
www.tornado-insider.com

Private Equity Online
www.privateequityonline.com

Redherring
www.redherring.com

- Offentlig finansiering

Gemenskapens informationstjänst för forskning och utveckling (CORDIS)
http://cordis.europa.eu/

Ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation (CIP) (2007-2013)
http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise_policy/cip/index_en.htm

EU - GD för näringsliv och företag
http://ec.europa.eu/dgs/enterprise/index_en.htm

EU - GD för forskning
http://ec.europa.eu/research/

Omvärldsbevakning

Definition av omvärldsbevakning
http://en.wikipedia.org/wiki/Competitive_intelligence Definition of CI 

Förteckning av bra informationskällor på Internet
http://web.syr.edu/~jryan/infopro/intell.html

Resurser för omvärldsbevakning
http://ciseek.com


ISOPTT: Ökad potential
för tekniköverföring
hos småföretag