ISOPTT: Increasing the SMEs Own Potential for Transnational Technology Transfer

ISOPTT: Increasing the SMEs Own Potential for Transnational Technology Transfer

Startsida | Kontakta oss | Sajtkarta 

Omvärldsbevakning för bättre strategiska beslut

Bakgrund

Den allt snabbare takten i den ekonomiska och tekniska utvecklingen innebär att organisationer måste kunna reagera snabbare, och till och med förekomma förändringar i sin omvärld för att förbli konkurrenskraftiga. Affärsinformation betraktas idag som ett avgörande konkurrensmedel inom snart sagt alla branscher.

De flesta företag ägnar sig åt någon form av konkurrentbevakning. Detta är dock i många fall inte tillräckligt, eftersom förändringar ofta uppstår utanför de traditionella bevakningsområdena. Det är alltså nödvändigt att ha en systematisk, kontinuerlig och proaktiv omvärldsbevakning för att bibehålla och stärka sin konkurrenskraft. Seminariet ger dig insikt om betydelsen av att kontinuerligt bevaka och analysera omvärldsinformation samt idéer och tips om metoder du kan börja använda direkt.

Internet som informationskälla, dess för- och nackdelar kommer att behandlas, samt styrkan i kombinationen omvärldsbevakning och de teknikinformationstjänster som kan erbjudas via bl a IRC (Innovation Relay Centres).

Som ett resultat av seminariet kommer du att kunna planera och genomföra enkla åtgärder för omvärldsbevakning som hjälper dig i beslutsfattandet och i förlängningen stärker ditt företags konkurrenskraft.

Innehåll

- Bakgrund, varför behöver vi omvärldsbevakning?
- Vad menas med omvärldsbevakning/Business Intelligence?
- Data, information och "underrättelser"
- Att samla och förädla information
- Metoder och källor för informationsinhämtning
- IRC som ett led i företagets omvärldsbevakning
- Strategier för framgångsrik omvärldsbevakning Anmäl ditt intresse för seminariet här


ISOPTT: Ökad potential
för tekniköverföring
hos småföretag