ISOPTT: Increasing the SMEs Own Potential for Transnational Technology Transfer

ISOPTT: Increasing the SMEs Own Potential for Transnational Technology Transfer

Startsida | Kontakta oss | Sajtkarta 

Internationalisering bortom outsourcing – möjligheter och hot

Bakgrund

Många små företag lever med korta planeringshorisonter och har relativt få och närbelägna kunder. Även framgångsrika småföretag har svårt att nå långsiktig lönsamhet och god tillväxt. Det här seminariet tar upp företagets roll som spelare i globala nätverk och värdekedjor i motsats till det gängse kund-leverantörstänkandet.

Seminariet syftar till att vidga horisonten hos deltagarna och utöka medvetenheten om globaliseringens utmaningar och möjligheter genom att visa på vilka drivkrafter, roller och mönster som styr globaliseringsprocesserna. Det tar även upp teknikgap mellan länder och regioner och hur man som företag kan behålla sin flexibilitet och utnyttja de möjligheter som uppstår.

Globaliseringen har fört med sig omflyttning av arbete i hittills oanad utsträckning. Många företag har gått outsourcingvägen och insett att det har sitt pris. Seminariet försöker hitta den fina linjen mellan effektiv och destruktiv outsourcing.

En roadmapping-övning avslutar seminariet i syfte att identifiera och öva de specifika färdigheter som behövs för att överleva och frodas i det nya globala klimatet.

Innehåll

- Från internationalisering till globalisering – analys av trender, drivkrafter, roller och huvudsakliga utvecklingsmönster
- Global överföring av arbete : Exemplet Kina-USA
- Glokalt entreprenörskap – hot och möjligheter för små företag
- Roadmaps – ett sätt att minska osäkerheten Anmäl ditt intresse för seminariet här


ISOPTT: Ökad potential
för tekniköverföring
hos småföretag