ISOPTT: Increasing the SMEs Own Potential for Transnational Technology Transfer

ISOPTT: Increasing the SMEs Own Potential for Transnational Technology Transfer

Startsida | Kontakta oss | Sajtkarta 

Framgång i kluster och nätverk

Bakgrund

Företagsnätverk och kluster anses allmänt vara en avgörande faktor när det gäller att förklara den spektakulära framgång som vissa företag, branscher och geografiska områden haft. Seminariet lär ut grundtankarna kring kluster, hur man skapar en "klusterkultur" och tar även upp ett flertal praktiska exempel.

Innehåll

Ur innehållet:

- Varför är kluster viktigt och vad är nyttan för mitt företag? Kluster är inte bara ett modebegrepp utan har konkreta fördelar för medverkande företag när det gäller t ex tillgång till nya marknader, tekniker processer mm.
- Exempel från framgångsrika svenska och internationella kluster. Talare som driver framgångsrika kluster kommer att dela med sig av sina erfarenheter och tips.
- Hur föds och växer ett kluster? (dynamik, finansiering, ledning mm). Mekanismerna bakom ett kluster är inte alltid enkla, utan styrs av många ”mjuka” faktorer, som historia, sociala nätverk, branschstrukturer mm. Lär dig känna igen ett potentiellt kluster när du ser det! Anmäl ditt intresse för seminariet här


ISOPTT: Ökad potential
för tekniköverföring
hos småföretag