ISOPTT: Increasing the SMEs Own Potential for Transnational Technology Transfer

ISOPTT: Increasing the SMEs Own Potential for Transnational Technology Transfer

Startsida | Kontakta oss | Sajtkarta 

Vilka kan medverka?

Vem kan ha nytta av ISOPTT?

ISOPTTs tjänster är tillgängliga för små- och mikroföretag* i de länder som medverkar i projektet. Projektet riktar sig till sådana företag som vill:
 • Ha ökad tillväxt
 • Gå in på nya marknader
 • Etablera nya partnerskap
 • Marknadsföra sina produkter
 • Stärka sin konkurrenskraft
 • Införa ny teknik
 • Kommersialisera idéer och innovationer
 • Utvärdera egna kompetenser och behov

Företagen kan komma från vilken bransch som helst. Det finns heller inga krav på tidigare internationell erfarenhet, egna resurser eller tekniknivå.

Förväntat resultat

De företag som deltar i ISOPTTs aktiviteter kommer på ett effektivt och lönsamt sätt kunna möta de krav som morgondagens affärsliv ställer:
 • Hitta finansieringsmöjligheter för sin utveckling
 • Hantera patent- och immaterialrättsfrågor
 • Delta i internationell tekniköverföring
 • Se möjligheterna och undvika hoten i den ökande globaliseringen
 • Ingå strategiska partnerskap och samarbeten
 • Samla in och analysera information om marknad, konkurrenter, teknikutveckling mm* Enligt Europeiska Kommissionen är småföretag företag med mellan 10 och 50 anställda. Mikroföretag är företag med upp till 10 anställda. Dessutom skall företagen ha en omsättning på mindre än 50 M Euro och/eller en balansomslutning på mindre än 43 M Euro.ISOPTT: Ökad potential
för tekniköverföring
hos småföretag