ISOPTT: Increasing the SMEs Own Potential for Transnational Technology Transfer

ISOPTT: Increasing the SMEs Own Potential for Transnational Technology Transfer

Startsida | Kontakta oss | Sajtkarta 

Vad är ISOPTT?

ISOPTT är ett projekt som möjliggör och underlättar för små företag att dra nytta av ny teknik och etablera samarbeten inom och utom landet.

Syfte

Små företag är ofta flexibla och innovativa och har stor potential för att utöka sin verksamhet. ISOPPT syftar till att lära ut kunskap och metoder till företagen för att de lättare skall kunna dra nytta av s k Transnationell Tekniköverföring (TT). ISOPTT har identifierat följande områden som viktiga:
 • Nätverk och samarbete
 • Immaterialrätt
 • Finansiering av utveckling och tillväxt
 • Internationalisering
 • Omvärldsbevakning
Dessa områden spelar en nyckelroll vid teknik- och affärssamarbeten och kan också anpassas efter det enskilda företagets behov och verksamhet.

Företag som deltar i projektet kommer bland annat att kunna dra nytta av nya möjligheter till:  
 • Införande av ny teknik
 • Nya användningsområden för existerande teknik
 • Nya verksamhetsområden
 • Nya partnerskap
 • Nya marknader
 • Förbättrad lönsamhet

Hur går det till?

För att öka möjligheten till framgångsrik tekniköverföring kommer projektet att erbjuda:
a) ett antal kunskapsseminarier riktade till företagsledningar i små företag med målet att lära ut de ovan identifierad nyckelområdena. Seminarierna ger
 • Kända och kunniga talare
 • Praktiskt inriktat innehåll
 • Tillfälle till frågor och diskussion
 • Användbara exempel och metoder
Genom att deltaga i hela seminarieserien får du en bred och samtidigt tillämpbar kunskap om vad som behövs för att skapa tekniksamarbete i Europa. Det går också bra att välja ut enskilda seminarier för att lära sig om några utvalda ämnen.

b) Rådgivning och mentorskap
De företag som vill gå vidare och tillämpa sina kunskaper får en egen kontaktperson från IVF Industriforskning och utveckling som hjälper företaget att komma igång och hitta rätt kontakter, ger assistans med avtal och ev. finansiering mm.

Deltagande i ISOPTT (seminarier, rådgivning mm) är helt kostnadsfritt för företag med färre än 50 anställda!

Var?

ISOPTT erbjuder samma uppsättning aktiviteter och tjänster under samma period till småföretag i 6 europeiska länder:
> Läs mer om ISOPTT!


ISOPTT: Ökad potential
för tekniköverföring
hos småföretag