ISOPTT: Increasing the SMEs Own Potential for Transnational Technology Transfer

ISOPTT: Increasing the SMEs Own Potential for Transnational Technology Transfer

Startsida | Kontakta oss | Sajtkarta 

Success Stories – Framgångsexempel: Finansiering – publik

Vivai Tor San Lorenzo

Detta är ett tydligt exempel på hur kännedom om EUs forskningsfinansierng kan utgöra en språngbräda för små företag att delta i internationella projekt och därigenom öka sin konkurrenskraft.

2003 kontaktades den italienska EU-informationsbyrån APRE av ett litet växtförädlingsföretag vid Vivai Tor San Lorenzo. Företaget ville ha några synpunkter på den ansökan man var på väg att lämna in till ett EU-projekt. Detta var några dagar före utgången av ansökningstiden. Eftersom företaget inte hade någon tidigare erfarenhet av att söka EU-medel eller att delta i EU-projekt kunde APRE ge ett antal förslag för att förbättra ansökan. Dessa var i korthet:
  1. Definiera syfte och aktiviteter tydligare
  2. Ta upp immaterialrättsliga aspekter
  3. Beskriv den vetenskapliga bakgrunden tydligare
  4. En mer detaljerad projektplan behövs
  5. Ändra ansökans upplägg
Efter dessa justeringar lämnades ansökan in, blev väl mottagen, men fick inte finansiering i första skedet. Företaget beslöt sig dock för att lämna in projektansökan igen i nästa utlysning, då med ytterligare justeringar som de europeiska utvärderarna föreslagit. Projektets akronym var PRE-FOREST.

Denna gång antogs projektet för finansiering, och företaget kontaktade återigen APRE för att få hjälp i kontraktsförhandlingarna med Kommissionen, speciellt avseende hur de finansiella och vetenskapliga delarna skulle administreras. APRE kunde här bidra med hur olika budget- och rapporteringssystem skulle läggas upp, och hur det vetenskapliga arbetet skulle följas upp under projektets gång.

Företaget själva, genom sin forskningschef, Dr Ciccarese, säger: "Vi är fullkomligt nöjda med den assistans vi fått från APRE, främst tack vare den totala tillgänglighet som APREs personal visat, både för telefonkontakter och personliga möten, men också den goda kvalitet på den information och de råd vi fått. APRE har stöttat oss både före ansökan och under kontraktsförhandlingarna, och genom vårt goda samarbete har vi inte bara säkerställt finansiering för vårt projekt, utan också lärt oss mycket om europeiskt forskningssamarbete i stort".

Exemplet visar hur viktigt det kan vara för ett mindre företag att ta hjälp av en kompetent och erfaren partner när man tänker ge sig in i EU-finansierade projekt.ISOPTT: Ökad potential
för tekniköverföring
hos småföretag