ISOPTT: Increasing the SMEs Own Potential for Transnational Technology Transfer

ISOPTT: Increasing the SMEs Own Potential for Transnational Technology Transfer

Startsida | Kontakta oss | Sajtkarta 

Success Stories – Framgångsexempel: Finansiering – privat

FORTH Photonics: Ett framgångsexempel från ett företag startat med privat finansiering

Fallet FORTH Photonics rör sig om ett högteknologiskt avknoppningsföretag inom området avbildande diagnostik. Företaget sökte kapital för att finansiera en kommersialisering av sin teknik för icke-förstörande undersökning av biologisk vävnad och historiska föremål.

Överenskommelse om finansiering träffades mellan företaget och NBG Venture Capital.

FORTH Photonics är en avknoppning skapad av forskarteamet på ett grekiskt forskningsinstitut för att kommersialisera resultatet från år av forskning. HELP-FORWARD hjälpte företaget att ta fram den första affärsplanen och sälja in den till NBG. IRC-teamet på HELP-FORWARD spelade en viktig roll då FORTH Photonics bildades och fick sin första finansiering. Först som konsult, när man före företagets bildande genomförde en marknads- och konkurrentanalys och deltog i framtagandet av affärsplanen och sedan som stöd till företaget i förhandlingsprocessen med riskkapitalbolaget.

Förhandlingarna ledde till en första finansiering av FORTH Photonics på 2,5 MEuro, vilket tjänade som såddkapital för de tidiga utvecklingsstegen. NBGs investeringshorisont är på c:a 6 år, och man har option på ytterligare finansiering kopplad till FORTHs utveckling. NBG har under tiden gjort ytterligare investeringar i nystartade företag inom olika teknikområden och utvärderar löpande nya investeringskandidater.

Dr C. Balas har tillfört företaget kunskap inom ett brett spektrum av innovativa mät- och diagnostikmetoder för biologisk vävnad och konstföremål. Tekniken har redan tillämpats vid utvecklingen av en icke-invasiv test för livmodercancer som vid kliniska tester har visat sig kunna ersätta den konventionella skrapmetoden. En annan tillämpning är Musis-2007-kameran som anses vara det idag bästa tillgängliga verktyget för analys och restaurering av konstföremål.

Exemplet FORTH Photonics belyser den stora betydelsen av privat finansiering vid utveckling av nya affärsprojekt. Tack vare det privata kapitalet från NBG kunde FORTH klara av de första faserna av sin utveckling, kliniskt testa och godkänna metoderna och slutligen lansera sina produkter på marknaden. I dagens konkurrensutsatta affärsklimat är det alltför vanligt att t o m goda och välutvecklade idéer misslyckas eller överges på grund av kapitalbrist. Detta är särskilt tydligt i små företag som ofta har små egna resurser att satsa. En annan viktig aspekt är betydelsen av den konsult som lade grunden till en sund investering genom att undersöka marknadsförutsättningarna och sedan hjälpte till föra företag och finansiär till ett avtal.

FORTH Photonics framstår som ett lyckat exempel på ett akademiskt avknoppningsföretag och kan förhoppningsvis sporra till fler liknande fall i den nära framtiden.

Internet: http://www.forth-photonics.com/


ISOPTT: Ökad potential
för tekniköverföring
hos småföretag