ISOPTT: Increasing the SMEs Own Potential for Transnational Technology Transfer

ISOPTT: Increasing the SMEs Own Potential for Transnational Technology Transfer

Startsida | Kontakta oss | Sajtkarta 

Success Stories – Framgångsexempel: Globalisering/Internationalisering

Vitosha Research – ett exempel på internationalisering hos ett framgångsrikt företag

Vitosha Research (VR) är ett forskningsföretag med ursprung i den bulgariska tankesmedjan "Centrum för demokratistudier" (www.csd.bg). VR startades 2000 och hade som bakgrund 10 års erfarenhet från CSDs sociologiprogram Vitosha, som bland annat genomfört de första opinionsundersökningarna före och efter det bulgariska valet redan 1990.

Företaget har blivit en populär partner för ett antal internationella, statliga och icke-statliga organisationer (t ex Världsbanken, Europeiska Kommissionen mfl). VR har även börjat erbjuda tjänster inom media och marknadsanalys som ett komplement till sin huvudprodukt sociologiska mätningar.

Den första studien om personlig säkerhet i Bulgarien gjordes 1997. En uppföljning gjordes i september 2000 för att samla jämförelsedata om hur situationen ändrats samt allmänhetens förväntningar på framtiden vad gällde ekonomisk, social, miljö-, personlig och politisk säkerhet.

För att stärka sin konkurrenskraft i en hårdnande inhemsk konkurrens beslöt VR att antal en tillväxtstrategi baserad på internationalisering. Marknadsnischen var att använda sin unika erfarenhet att "utföra forskning i övergångsländer". Marknaden var Sydösteuropa (geografisk närhet) samt de forna sovjetstaterna. VR hade god nytta av tidigare genomförda projekt och kunde snart genomföra en studie om allmänhetens attityd till terrorism i Kaukasusområdet på uppdrag av FN.

VR är internationellt känt för sina studier och rapporter om korruption och har även utvecklat system för att mäta "den gömda ekonomin". VR samarbetar idag med en rad internationella organisationer, däribland Gallupinstitutet.

Vitosha Research var bland de första organisationerna i Bulgarien som började utveckla metoder för att mäta övergången till informationssamhället. Tillsammans med den grekiska partnern ARC Fund tog man fram metoder för on-line-undersökningar och analys som kom att bli en av företagets hörnpelare i internationaliseringsprocessen.

Internet: www.vitosha-research.com


ISOPTT: Ökad potential
för tekniköverföring
hos småföretag