ISOPTT: Increasing the SMEs Own Potential for Transnational Technology Transfer

ISOPTT: Increasing the SMEs Own Potential for Transnational Technology Transfer

Startsida | Kontakta oss | Sajtkarta 

Success Stories – Framgångsexempel: Nätverk och samarbete

Medicon e.G – ett exempel på ett framgångsrikt kluster i sydvästra Tyskland

I Tuttlingen, beläget i den pittoreska, lantliga trakten mellan Schwarzwald och de Schwabiska Alperna, finns cirka 500 små och medelstora företag inom området medicinsk teknik (framför allt kirurgiska instrument). På grund av sin geografiska koncentration och sin anmärkningsvärda världsmarknadsandel på ungefär 50 % har denna region blivit ett världscentrum för medicinsk teknik.

Regionens historia visar att klustret har övervunnit många svårigheter de senaste 130 åren. Särskilt under trettiotalets depression och under andra världskriget var verksamheten hos de hantverkare som tillverkade kirurgiska instrument hotad. Under denna period gick många av dem samman i förbund och kooperativ.

MEDICON e.G. är ett exempel på ett kooperativ som grundades 1941 genom sammanslagningen av sex företag, alla specialiserade på tillverkning av kirurgiska instrument. De små företagen säkrade sin överlevnad genom att gå ihop kring inköp, gemensam administration och ett gemensamt produktutbud. Genom att slå samman distribution och lagerhållning kunde man både specialisera sig ytterligare och öka sin förhandlingskraft och marknadsnärvaro. MEDICON överlevde, blomstrade och tillverkar för närvarande över 20 000 olika produkter vid 16 produktionsenheter runt Tuttlingen. Tonvikten ligger mycket på traditionellt kunnande och tillverkningen sker uteslutande i Tyskland.

MEDICON och dess dotterbolag har tillsammans runt 400 anställda och levererar till 120 länder världen runt.

Exemplet MEDICON i det medicintekniska klustret i Tuttlingen visar att samarbete ger ekonomiska fördelar och ibland också är ett villkor för överlevnad.

Internet: http://www.medicon.de/


ISOPTT: Ökad potential
för tekniköverföring
hos småföretag